Kids Crowd geeft leerlingen een stem in onderwijs

Door leerlingen te betrekken en te vragen naar hun perspectief, bevorderen we leerlingparticipatie en ontwikkeling op scholen. We werken daarmee ook aan democratisch burgerschap en welbevinden van kind en leerkracht en zo dus indirect aan de kwaliteit van een eigentijdse ondernemende school.

In een gezamenlijke aftrap werken we met prikkelende stellingen om de dialoog en discussie op gang te brengen. In Droomschool sessies dagen we kinderen uit zich uit te spreken over zes aspecten van school en onderwijs.

de ideale leraar
de sfeer
het schoolgebouw en de omgeving
het curriculum
de organisatie
leren mbv nieuwe technologie

De workshops leveren werkstukken op waarin de visies van kinderen zijn opgetekend of vormgegeven. Dit gebruiken we als input voor het manifest, dat aan het eind van de dag gepresenteerd wordt.

In de Toekomstlessen programmeren we een keur van lessen rond “21e eeuwse vaardigheden”. We brengen kinderen in aanraking met nieuw curriculum en andere mogelijkheden om onderzoekend en ontwerpend te leren.

Het liefst werken we met de mensen die in de (aanvragende) organisatie werkzaam zijn. De workshops ontwerpen we met hen samen omdat dit een pima basis geeft een duurzame ontwikkeling in gang te zetten rond leerlingparticipatie. De school/het schoolbestuur kan daarna zelfstandig verder met de punten die door de kinderen aangedragen zijn en denkt na over hoe leerlingparticipatie duurzaam wordt vormgegeven in de organisatie na deze Kids Crowd dag.

We verzorgen een dynamische dag die een een schat aan informatie oplevert en een boost zal geven aan schoolontwikkeling.
De Kids Crowd crew bestaat uit: Lex Hupe, Hansje Lo-a-Njoe en Suzan Baldinger

Dit filmpje van de ATO Kids Crowd dag is gemaakt door Isabel Baldinger. Zij is 2e jaars student aan het IJburgcollege in Amsterdam. In het kader van haar stageopdracht filmde zij de Kids Crowd dag in Rosmalen.

Kids Crowd, kinderen als raadgevers voor de school van morgen

Kids Crowd is eenvoudig te lezen handboek met beloftevolle denkrichtingen en uitdagende tips over de school van morgen. Kids Crowd zet aan tot handelen en wil een sneeuwbal effect veroorzaken, in jouw klas, in jouw school, in elke school in Nederland en daarbuiten.

Jij als lezer, kunt daaraan bijdragen. Je kunt het boek gebruiken als eye-opener, als doe-boek door persoonlijke bevindingen toe te voegen of om uit te wisselen met collega’s.

  • Brengt professionele vrijheid en autonomie in het vak
  • Ontdek samen de school van morgen
  • Ontvang uitdagende tips
  • Zet aan tot handelen
  • Beleef het zelf

 

Luc Stevens, directeur van het NIVOZ over het boekje Kids Crowd:

“Suzan Baldinger doet een serieuze en geslaagde poging om bij essentie van onderwijs te komen. Dat is niet onderwijs dat een leraar geeft (zoals we gewoon zijn te zeggen), maar onderwijs dat leraar en leerling samen maken. Niet omdat dat van deze tijd zou zijn of om een andere modieuze reden, maar omdat de leerlingen er klaar voor zijn. Ze zijn nieuwsgierig, gewend om de dingen zelf te doen. Zij leren graag om zichzelf te sturen en ook kritisch te beoordelen. Zij zijn gewend om op het goede moment steun te zoeken en last but not least zij zijn heel goed in staat om ook steun te geven, óók aan hun leraar. En als het om de verantwoordelijkheid gaat: dat leren leerlingen snel op voorwaarde dat zij ‘m ook krijgen. Dit manifest verdient een ruime verspreiding.”

Titel: Kids Crowd
Auteur: Suzan Baldinger
Formaat: 148×210 mm
Uitvoering: paperback
Pagina’s: 46
Prijs: €12,50
ISBN: 9789082131475