Leerlingraad; werken aan democratisch burgerschapsonderwijs

Posted by

Wij zien de school als oefenomgeving voor onze democratische samenleving.
Het vak burgerschap als een belangrijk onderdeel op school.

Steeds vaker worden leerlingenraden in het leven geroepen. Gelukkig want kinderen hebben het recht om mee te praten en mee te beslissen over dingen die hen aangaan. Dat staat zelfs genoteerd in het Kinderrechtenverdrag.
En dat doen ze ook graag.
Ze willen graag meedoen en zich gehoord voelen en gezien worden.

De denkkracht van kinderen in een leerlingenraad kunnen we goed gebruiken om schoolontwikkeling vorm te geven. De leerlingenraad vertegenwoordigt de overige kinderen op de school.
Ze onderzoekt, bevraagt, ontdekt hoe zaken op school werken en verbeterd kunnen worden.
De leerlingenraad vormt een officieel orgaan binnen de school en is gesprekspartner van de directeur en bijvoorbeeld de medezeggenschapsraad.

In de Aker gaan we leerlingenraden opzetten.
We starten met een echte sollicitatieprocedure, want je wordt natuurlijk niet zomaar leerlingvertegenwoordiger.

Ook een leerlingenraad opzetten?
Vraag naar de mogelijkheden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.