Duurzaamheids barometer

Posted by

Hoe weet je of je duurzaam bezig bent? Maak het effect zichtbaar met een barometer, volgens de kinderen van basisschool Het Spoor in Zeist. Op die barometer zie je niet alleen maar elke dag het effect van zonnepanelen, recycling, gebruik van regenwater en zuinig zijn met energie, maar ook van hoe we denken: ben je vandaag zuinig geweest op elkaar, wat heb je kapot gemaakt en wat heb je weer hersteld?

Een groepje van 8 kinderen van basisschool Het Spoor in Zeist filosofeerde in 3 bijeenkomsten over duurzaamheid op school en op het schoolplein. De uitkomsten zijn niet alleen interessant voor scholen, maar voor elke organisatie en publieke omgeving waarin duurzaamheid zichtbaar gemaakt moet worden. In de vorige bijeenkomst dachten de kinderen na over het uitgangspunt: ben je een eerlijke school of een onderzoekende school? Een duurzame school kan gebaseerd zijn op twee principes: een eerlijke school of een onderzoekende school. Bij een eerlijke school zijn waarden en normen leidend bij het kiezen voor duurzame oplossingen, bij een onderzoekende school is het experiment en de open geest bepalend. Vanuit deze uitgangspunten bedachten de kinderen deze week praktische oplossingen om duurzaamheid te stimuleren en een barometer om het effect van die duurzame oplossingen te kunnen meten. In dit artikel beperken we ons tot het beschrijven van deze duurzaamheidsbarometer.

                                                            

De Duurzaamheidsbarometer

De duurzaamheidsbarometer hangt binnen school zodat ieder kind er naar kan kijken als hij of zij er langs loopt. Maar de barometer kan ook buiten op het schoolplein staan, langs de weg. Zo kunnen mensen op straat zien hoe duurzaam de school is. Misschien zet het hen aan het denken? Hoe duurzaam is mijn huis of mijn kantoor eigenlijk?

Volgens de kinderen heeft de Duurzaamheidsbarometer 8 onderdelen:

  1. Hout & Natuurlijke materialen: is alles gemaakt van duurzame materialen of helemaal niets?
  2. Zonnepanelen: hoeveel energie wekken we op via de zonnepanelen op het dak van de school?
  3. Wind: hoeveel energie wekken we op via wind?
  4. Regenwater: Hoe gebruiken we het regenwater dat we opvangen? Gebruiken we al het regenwater of helemaal niets?
  5. Zuinig zijn met elkaar. Je moet niet alleen zuinig zijn op spullen, maar ook op elkaar. Elke week meten we of we elkaar gepest hebben, of voor elkaar hebben gezorgd. Een hoge score betekent: we hebben goed voor elkaar gezorgd en er zijn geen kinderen gepest.
  6. We maken niets kapot. Soms gaan dingen gewoon kapot. Of maken we dingen kapot om het te kunnen onderzoeken of om onderdelen te gebruiken. Dat is niet erg, Maar met opzet iets vernielen, dat is wel erg. Hoe we dat gaan meten, weten we nog niet. Misschien moeten we ook toevoegen aan de barometer of we ook dingen repareren. Repareren we veel of laten we kapotte dingen gewoon kapot blijven? Waneer is repareren beter en wanneer is het beter om niets te doen? Daar zijn we nog lang niet uit.
  7. Uitvinden & Onderzoeken. Hebben we deze week veel of weinig uitgevonden en onderzocht?
  8. Stel je vragen aan ons? Op een nieuwsgierige school stellen kinderen niet alleen zelf vragen, maar worden er ook vragen aan kinderen gesteld? Niet de schoolse vragen om te controleren of je het juiste antwoord weet. Maar de onderzoekende vragen, omdat anderen gewoon nieuwsgierig zijn hoe kinderen hier tegen aan kijken. Een hoge score betekent: mensen en bedrijven in de omgeving stellen veel onderzoeksvragen.

De sessies worden verzorgd door de Kidzreporterz crew en  Adriaan Wagenaar vanuit Open Minds Open World.  Binnenkort verschijnt het gratis eboek van dit project. Nieuwsgierig? Laat het ons weten, dan houden we je op de hoogte.

Leave a Reply

Your email address will not be published.